Feed on
Posts
Comments
Email訂閱

Tag Archive '小百岳'

台南行腳 (大津瀑布的SPA) 爸爸節,給已經當了兩個孩子的爸的自己最好的禮物就是,放空,去爬山吧。 歐都納有 […]

Read Full Post »

台南行腳 (小百岳No.74-岡山營山,省政府圖根補點) 颱風已經遠離,但是反而持續在下雨;而且天氣陰晴不定, […]

Read Full Post »

台南行腳 (獨立山頂) 嚮往去獨立山看8字與三螺旋阿里山鐵道很久了。這幾天天氣頗熱,行前我安撫同行的爸媽說,這 […]

Read Full Post »

高雄行腳 (登山服裝看起來很像駁二特區人偶的裝扮) 兩年前也是趁著老婆和孩子回娘家去爬棚集山,但後來遇雨轉戰萬 […]

Read Full Post »

台南行腳 (三腳南山與九九神功) 每次在南部談到賞梅就會先想到楠西梅嶺賞梅,有點膩了,這次突然憶起了可以去台3 […]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »